หางาน > บริษัท ติยะไพบูลย์ จำกัด
1. Sales & Marketing Officer บริษัท ติยะไพบูลย์ จำกัด
อัตรา: 5 อัตรา อัตรา    เงินเดือน ไม่จำกัด จังหวัด กรุงเทพฯ 18 พฤษภาคม 2555
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า และทำใบเสนอราคา
2. พนักงานจัดส่ง และแพ็คกิ้ง บริษัท ติยะไพบูลย์ จำกัด
อัตรา: หลายอัตรา อัตรา    เงินเดือน ไม่จำกัด จังหวัด กรุงเทพฯ 18 พฤษภาคม 2555
จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยรับพนักงานขับรถ และติดรถส่งของ แพ็คกิ้ง คือ บรรจุแพ็คสินค้า
3. Technician บริษัท ติยะไพบูลย์ จำกัด
อัตรา: 3 อัตรา อัตรา    เงินเดือน ไม่จำกัด จังหวัด กรุงเทพฯ 18 พฤษภาคม 2555
ดำเนินงานวางแผนระบบตามความต้องการของลูกค้าและแนะนำการใช้งาน
4. ประชาสัมพันธ์ขาย / บริการลูกค้า บริษัท ติยะไพบูลย์ จำกัด
อัตรา: 3 อัตรา อัตรา    เงินเดือน ไม่จำกัด จังหวัด กรุงเทพฯ 18 พฤษภาคม 2555
รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และขายสินค้าให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าที่บริษัทฯ และทำใบเสนอราคาและเปิดบิลขาย
5. Marketing Support บริษัท ติยะไพบูลย์ จำกัด
อัตรา: 1 อัตรา อัตรา    เงินเดือน ไม่จำกัด จังหวัด กรุงเทพฯ 18 พฤษภาคม 2555
ทำงานด้านเอกสาร ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า และประสานงานทั่วไป