ร า ย ล ะ เ อี ย ด ป ร ะ วั ติ
รหัส :  5274 แก้ไขข้อมูลล่าสุด :  20 มกราคม 2553 

ชื่อ : xxxxxxxxx    นามสกุล : xxxxxxxxx
ที่อยู่ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   แขวง/ตำบล : xxxxxxxxxxxxxx เขต/อำเภอ : xxxxxxxx
จังหวัด : xxxxxxxxxxx   รหัสไปรษณีย์ xxxxx
เบอร์โทรศัพท์ : xxxxxxxxxx   เบอร์มือถือ : xxxxxxxxxx
อีเมล์ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 รายละเอียดส่วนตัว
 วันเกิด  29/7/3070
 เพศ  หญิง
 สถานะสมรส  สมรส
 ส่วนสูง  159
 น้ำหนัก  80
 สัญชาติ  พุทธ
 ศาสนา  พุทธ
 สถานภาพทางทหาร  -
ลักษณะงานที่ต้องการ
 ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
   1.  งานธุรการ
   2.  ฝ่ายบุคคล
   3.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 เงินเดือนที่ต้องการ  8,000
 สถานที่ที่ต้องการทำงาน  อำเภอหัวหิน
รายละเอียดการศึกษา
ปีการศึกษา 2550  จาก ปริญญาตรี
 ระดับการศึกษา ม.ราชภัฏเพชรบุรี
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์)
 เกรดเฉลี่ย 3.57
ปีการศึกษา 2546  จาก ม.6
 ระดับการศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
 วุฒิการศึกษา ม.6
 สาขาวิชา ศิลป์-ภาษา
 เกรดเฉลี่ย 3.75
รายละเอียดประวัติการทำงาน
ตั้งแต่ กุมภาพันธ์  2550  ชื่อบริษัท บ.อัญมณีโฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
ถึง มกราคม  2554  ที่อยู่-ติดต่อ 222/2 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110
 เงินเดือน 8,000
 ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์
 หน้าที่-ผลงาน
 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงแรมและเอาเลททั้งหมด ออกพบลูกค้าพร้อมฝ่ายขายทุกสัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ออกแจกใบปลิวและโบรชัวร์ต่าง ๆ รับงานแทนฝ่ายขายได้
ตั้งแต่ มกราคม  53  ชื่อบริษัท
ถึง มกราคม  53  ที่อยู่-ติดต่อ
 เงินเดือน
 ตำแหน่ง
 หน้าที่-ผลงาน
 
ตั้งแต่ มกราคม  53  ชื่อบริษัท
ถึง มกราคม  53  ที่อยู่-ติดต่อ
 เงินเดือน
 ตำแหน่ง
 หน้าที่-ผลงาน
 
รายละเอียดการอบรม
ตั้งแต่ มกราคม  53  สถานบันอบรม
ถึง มกราคม  53  หลักสูตรการอบรม
ตั้งแต่ มกราคม  53  สถานบันอบรม
ถึง มกราคม  53  หลักสูตรการอบรม
รายละเอียดความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ
 ความสามารถทางด้านภาษา
    ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน พอใช้
    ภาษา พูด อ่าน เขียน
    ภาษา พูด อ่าน เขียน
 สามารถทางด้านขับขี่ รถจักรยานยนต์
 พาหนะขับขี่ รถจักรยานยนต์
 ความสามารถทางด้านอื่น ๆ
    - ใช้โปรแกรมไมโครซอฟ ออฟฟิตได้
    - ถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอ
    - ใช้โปรแกรมโฟโต้ชอปตกแต่งภาพได้
    -
    -
 โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
 
 บุคคลอ้างอิง
 นายพรพิสุทธิ พิทักษ์กิจ ผู้จัดการโรงแรมหัวหินแกรนด์ฯ 084-0194666