รับสมัครงานหลายอัตราด่วน
บริษัท บิซโปร เอาท์ซอร์ส จำกัด 7/9/2554 17:41:40

บริษัท บิซโปร เอาท์ซอร์ส จำกัด
121/108 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 41 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ต้องการรับสมัครงาน
ตำแหน่งพนักงานขาย ประจำสำนักงาน หลายอัตรา
Extension: 4302   FAX: +66(2) 306-5901 Email: natthaphon@bizpro.co.th


   
 
ผู้ตอบ :  
รายละเอียด :  
รูปภาพ : (gif, jpg ขนาดไม่เกิน 50 KB น้อยกว่า300x500 Pixel)
จำลองการตรวจสอบ :